ASELSAN için yeni amaç fiyat

Semavi

New member
Aselsan ile bir telekonferans gerçekleştirdik

görüşmede; Rusya – Ukrayna savaşının mümkün tesirlerini, bakiye siparişlerdeki azalmanın niçinleri ve mümkün gidişatı, potensiyel projeleri ve 2022 beklentilerini ele aldık. Toplantı daha sonrasında yaptığımız kıymetlendirme sonucunda, 4Ç21 finansallarında şirketin işletme sermayesinde, bakiye siparişlerinde ve net borç fiyatında yaşanan bozulmalara ek olarak, resmi olarak açıklanan 2022 beklentilerinin evvelki senelera kıyasla daha zayıf kalması niçiniyle Aselsan için on iki aylık amaç fiyatımızı 30.00TL’den 26.50TL düzeyine indiriyoruz.

Amaç fiyatımızın sunduğu sonlu getiri potansiyel niçiniyle de “Endeks Üstü Getiri” teklifimizi “Endekse Paralel Getiri” halinde revize ediyoruz. 2022 var iseyımlarımıza nazaran Aselsan; 8.1x FD/FAVÖK ve 7.1x F/K ile süreç görüyor Rusya – Ukrayna savaşı şirket operasyonlarını etkilemiyor Aselsan’ın Rusya yahut Ukrayna’da bir üretim tesisi bulunmamaktadır lakin şirketin Ukrayna’da sembolik olarak pazarlama faaliyetlerini yürüttüğü “Aselsan Ukraine LLC” isminde bir şirkete sahiptir. Bu firmada, çok sonlu sayıda işçi çalışmakta olup, operasyonel olarak konsolide finansallar üzerinde risk oluşturmamaktadır. Hatırlatmak gerekirse Aselsan, 2017 yılında Ukrayna’lı STE firması ile telsiz tabanlı haberleşme sistemine yönelik 44mnUSD pahasında bir mukavele imzalamıştı. Bahse husus mamüllerin neredeyse hepsi teslim edilmiştir. Geriye kalan sonlu sayıdaki eserlerin teslimatı iptal olsa bile Aselsan’ın finansalları üzerinde hiç bir tesiri bulunmayacaktır. Ek olarak şirket, Rusya – Ukrayna savaşının başlangıcından bugüne her iki ülkeden de bir sipariş almamıştır.


Azalan bakiye siparişler uzun vade açısından soru işaretlerine niye oluyor

Şirket, bakiye sipariş ölçüsünü 2015-2021 yılları içinde kademeli olarak artırmayı başarmış ve 4.3mlrUSD düzeyinden 9.5mlrUSD’ye yükseltebilmiştir. Ortadan geçen başarılı altı yılın akabinde, Aselsan’ın bakiye siparişlerinde birinci sefer 1mlrUSD pahasında azalma meydana gelmiş ve 9.5mlrUSD’den 8.5mlrUSD’ye gerilemiştir. Bakiye siparişlerin %92’si “savunma projelerinden”, %8’i “savunma dışı projelerden” oluşmaktadır. Bakiye siparişlerdeki azalmanın değerli niçinlerinden biri de, TL’nin son çeyrekte Dolar ve Euro paritesine karşı yaklaşık %50 kıymet kaybetmesinden kaynaklanmaktadır. Savunma Sanayii Başkanlığı, Aselsan’ın en değerli ve en büyük müşterisi pozisyonunda olup, 2021 yıl sonu prestijiyle toplam bakiye siparişlerde %51’lik hisse elde etmektedir. BMC %14 hisse ile ikinci, Tusaş %10 ile üçüncü, Asfat %3 ile dördüncü ve başka müşteriler %9 ile son sırada yer almaktadır.

İhracat mukavelelerinin toplam bakiye siparişlerdeki hissesi ise %13 düzeyindedir. Şirket, savunma dışı projeler için de görüşmelerini soluksuz olarak devam ettirmektedir ve “Enerji” & “Sağlık” alanları takip edilen kısımlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Projeksiyon süremizin sonu olan 2031 yılına kadar Aselsan’ın yıllık 2-2.5mlrUSD bandında yeni mukaveleler kazanabileceğini var iseyıyoruz. Yaklaşan seçim süreci, bütçe istikrarı sayıları ve kamu harcamalarının önceliği, Aselsan’ın bakiye siparişlerinin gelişimi açısından kıymet arz edebileceğini düşünüyoruz.

2022 beklentileri

4Ç21 finansallarıyla bir arada Aselsan, 2022 yılı için; TL bazlı >%25 ciro büyümesi, >%22 FAVÖK marjı ve 5mlrTL’lik yatırım harcanması öngörülerini KAP’ta açıklamıştı. Kurum beklentimiz ise TL bazında %32 büyüme kaydetmesi, %26.3 FAVÖK marjı elde etmesi ve 5mlrTL yatırım harcanması gerçekleştirmesi istikametindedir. Bu bilgiler ışığında, Aselsan’ın 2022 yılında sırasıyla; 26.6mlrTL ciro, 7mlrTL FAVÖK ve 7.6mlrTL net kar açıklamasını bekliyoruz. Son olarak, temettü konusunda defansif bir siyaset izleyen Aselsan’ın 2022 yılında pay başı brüt 0.27TL nakit temettü dağıtabileceğini hesaplıyoruz.

var iseyımlarımıza bakılırsa beklenen temettü randımanı dünkü kapanışa nazaran %1.1 temettü randımanına ve 2021 finansallarına bakılırsa %25 temettü dağıtım oranına işaret etmektedir.

OYAK Yatırım raporudur

Kardemir Ukrayna Savaşından karlı çıkacak

TOAŞ’da hedef fiyat: TL77.3

Tipalti Approve: Dünyanın birinci trilyoneri kim olacak?
 
Üst