Çanakkale Zaferi ve Günümüze Yansıyan Dersler

admin

Administrator
Yetkili
Admin
Global Mod
Çanakkale Zaferi ve Günümüze Yansıyan Dersler

Tarihimizin unutulmayan zaferlerinden bir tanesi olan Çanakkale Zaferi, bizim için pek çok açıdan ders niteliği taşıyor. Mananın maddeye galibiyeti, şehadet ruhu, millî şuurun önemi ve küfrün tek millet olduğu hakikati, bu zafer vesilesiyle hatırlamamız gerekli olan temel hususlardır. Zaferin sebep ve neticelerini, cereyanı esnasında yaşananları bilmek, zikretmiş olduğumuz hususları idrâk açısından önem arzeder. Bu vesile ile, o zamanlarda yaşanan destansı mücadeleyi hatırlıyor, şehid ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.

Çanakkale muharebeleri; 1. Dünya Savaşında 1915-1916 seneleri arasında Gelibolu Yarımadasında Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir.

İtilâf Devletlerinden olan İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul’u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek ve bu sayede Almanya karşısında zor durumda olan müttefikleri Rusya’ya destek olabilecekleri güvenli bir yol açmayı hedefliyorlardı. Ayrıca Osmanlı Devletinin başkenti İstanbul’u zapt etmek sureti ile İslâm hilâfetine son vererek Almanya’nın müttefiklerinden bir tanesi olan Osmanlı Devletini savaş dışı bırakıp İttifak Devletlerini zayıflatmayı amaçlıyorlardı.

Avusturya’nın Sırbistan’a saldırmasıyla Birinci Dünya savaşı resmen başlamış ve kısa bir süre sonra da Osmanlı Devleti, Sultan Mehmed Reşad ve Sadrazam Said Halim Paşa’nın bilgisi dışında gelişen bazı olaylar sonucunda savaşa sokulmuştu.

Çanakkale Geçilmedi!

İngiltere Krallığı Savaş Konseyi sekreteri Albay Hankey, 1914 yılı Eylül ayında İngiltere Denizcilik Bakanı Winston Churchill’in de desteği ile, Çanakkale Boğazı’nın donanmayla geçilerek İstanbul’un işgalini öngören bir planı savaş konseyine sundu. Kabul edilen savaş planı uygulamaya konularak 1915 Şubat ayında İngiltere ve Fransa gemilerinden oluşan bir donanmanın Çanakkale Boğaz’ına yönelik geniş çaplı saldırıları başlatıldı. Özellikle 19 Şubat ve 25 Şubat 1915 bombardımanları sonucu Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa giriş tabyalarının geri hatta çekilmesi yönünde emir vermek mecburiyetinde kaldı. En kuvvetli saldırı ise 18 Mart 1915 günü uygulamaya konuldu. Ancak İngiliz ve Fransız gemilerinden oluşan birleşik donanma, Allah Te‘âlâ’nın büyük yardımları sonucunda ağır kayıplar vererek Çanakkale boğazını denizden geçmenin mümkün olmadığını anladılar.

Kâfirler İçin Utanç Sebebi

Deniz harekâtıyla İstanbul’a ulaşılamayacağı anlaşılınca, kara harekâtıyla Çanakkale Boğazı’ndaki Osmanlı topçu bataryalarını ele geçirme planı gündeme getirildi. Bu plan çerçevesinde hazırlanan İngiliz ve Fransız kuvvetleri 25 Nisan 1915 şafağında Gelibolu Yarımadası’nın güneyinde beş noktadan karaya çıktılar. İngiltere ve Fransa çıkarma kuvvetleri her ne kadar Seddülbahir ve Arıburnu sahillerinde köprübaşları oluşturmayı başardılarsa da Osmanlı kuvvetlerinin kararlı savunmaları ve büyük cesaret ve kahramanlıkla giriştikleri karşı taarruzları neticesinde, işgal amaçlarına ulaşamadılar. Bunun üzerine, Ağustos 1915 tarihinde sahildeki kuvvetleri takviye amacı ile Arıburnu’nun kuzeyinde yer alan Suvla Koyu’na yeni kuvvetlerle bir üçüncü çıkarma yapıldı. Ancak güçlü Osmanlı savunmasını aşmaları mümkün olmadı. Tüm bu gelişmeler sonucunda İngiliz ve Fransız kuvvetleri Gelibolu Yarımadasını 1915 yılı Aralık ayı içinde tahliye ederek utanç içerisinde geri çekildiler.

Çanakkale Cephesi

Çanakkale savaşlarının yaşandığı cephe, Birinci Dünya savaşının en büyük cephelerinden birisidir. Bu savaş sırasında İngiliz ve Fransız kuvvetlerinin mevcudu yarım milyon askere ulaşıyordu. Bunlardan üç yüz bini Çanakkale savaşları sırasında Osmanlı askerleri tarafından öldürüldü. Osmanlı ordusunun da bu savaş esnasında yaklaşık üç yüz bin askerini Çanakkale cephesine sevk ettiği ve iki yüz elli binin üstünde askerini şehid vermiş olduğu belirtilmektedir.

Bugün de aynı işgal girişimleri fikrî yönden sürmektedir. Allah Te‘âlâ kâfirlere fırsat vermesin!

ALINTIDIR
 
Üst