Vakıf Yatırım’dan yeni pay teklifleri

Semavi

New member
1Ç22’de bankaların karlılıklarındaki kuvvetli görünümün devam etmesini bekliyoruz

1Ç22’de araştırma kapsamımızda bulunan bankaların toplam net karında, bundan evvelki çeyreğe göre %59,7, yıllık bazda ise %297,0 artış öngörüyoruz. Temel olarak 1Ç’de bankaların net faiz marjında olumlu seyrin devam etmesinin yanı sıra kurul gelirlerindeki güzelleşmenin dikkat çekeceğini, karşılık masraflarında ise bir önceki çeyreğe göre beklediğimiz gerilemenin, net karı olumlu etkileyeceğini varsayım ediyoruz. Öbür yandan, yükselen enflasyonla bir arada araştırma kapsamımızda bulunan bankaların faaliyet sarfiyatlarında ortalama yıllık bazda %56,9 artış olacağını öngörüyoruz.

Araştırma kapsamımızda bulunan mevduat bankaları içinde, birinci çeyrekte Garanti Bankası’nın çeyreksel bazda %101,9 yükseliş ile net karını en çok artıran banka olacağını düşünüyoruz. Ayrıyeten swap dahil net faiz marjında çeyreksel 35 bp artış öngördüğümüz Yapı Kredi Bankası’nın net karının ise, bundan evvelki çeyreğe göre %64,0 oranında yükseleceğini iddia ediyoruz.

2022 birinci çeyrekte araştırma kapsamımızda bulunan bankaların toplam kredi hacminde bundan evvelki çeyreğe göre %10,9 büyüme beklerken, toplam mevduat hacminde ise %11,3 artış olacağını öngörüyoruz. BDDK datalarına bakılırsa, 1Ç’de TL tarafta gerçekleşen kuvvetli kredi büyümesinde ticari krediler segmentinin itici güç olduğu gözlemlenirken, mevduat kompozisyonunda ise kur muhafazalı mevduat sisteminin tesiri ile bankaların YP mevduatlarında azalma, TL tarafta ise kuvvetli artış görülmektedir.

Holdingler, GYO ve demir-çelik şirketleri net kar büyümesinde önde olacak

Takip listemizde yer alan holdinglerin (SAHOL-KCHOL) finans tarafındaki iştirakleri kaynaklı olarak net kar büyümesinde bu çeyrekte öne çıkmasını bekliyoruz. GYO şirketlerinin (EKGYO-TRGYO-ISGYO) operasyonel performans artışı ile bu çeyrekte kuvvetli finansallar açıklamasını beklerken, demir-çelik şirketlerinin (KRDMD[1]EREGL) eser fiyatlarına bağlı olarak bu çeyrekte de kuvvetli net kar büyümesi kaydedeceğini öngörüyoruz.

Enflasyonist ortamın tesiriyle besin perakende şirketlerinin (BIMAS-BIZIM-MGROS), azalan satış hacimlerine karşılık artan fiyatlar, TL’deki kıymet kaybı ve ihracatın takviyesiyle otomotiv şirketlerinin (DOAS-TOASO[1]FROTO) tatminkar birinci çeyrek sonuçları açıklamasını bekliyoruz.

Bu şirketlere ek olarak, bu çeyrekte satış hacmi ve fiyat artışlarının tesiriyle SISE’nin hem operasyonel tıpkı vakitte net karlılık performansının kuvvetli gelmesini bekliyoruz. İçeride elektrik fiyatlarının seyri ve yurt dışı faaliyetlerinin katkısıyla AKSEN, ihracat performansı ile AKCNS ve havacılık kesiminde zayıf döneme karşılık THYAO tarafında bir daha müspet finansallar öngörüyoruz.

Pay senetlerinde kârlılık dönemi 21 Nisan’da başlıyor

RAPOR: ‘Öne Çıkan Banka Payları ve Riskler…’

Deniz Yatırım’dan taze pay teklifleri
 
Üst